Препоръки за рационално и здравословно хранене

В национален план, чрез съответните закони, водещи експерти определят физиологичните норми за хранене, които имат за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на всяка възрастова група.

Средни потребности на кърмачета и малки деца:

ПАРАМЕТЪР Възраст Стойност препоръчана от МЗ плодови пюрета зеленчукови пюрета месо- зеленчукови пюрета млечни каши / десерти
Средни енергийни потребности на кърмачета 0 – 6м


6 – 12м


над 12м

570 (ккал/ден)


652ж – 723м
(ккал/ден)


846ж – 917м
(ккал/ден)

79 – 133
(ккал-оп)
97 – 125,4
(ккал-оп)


136,4 – 147,4
(ккал-оп)

108 – 150
(ккал-оп)


154 – 176
(ккал-оп)

116 – 205
(ккал-оп)
Въглехидрати 0 – 6м


6 – 12м


над 12м

60 (г/ден)


95 (г/ден)


130 (г/ден)

18,5 – 34
(г/оп)
13,3 – 20,9
(г/оп)


17,6 – 21,3
(г/оп)

11,4 – 19
(г/оп)


17,6 – 27,5
(г/оп)

17,8 – 36,5
(г/оп)
Мазнини 0 – 6м


6 – 12м


над 12м

31 (г/ден)


30 (г/ден)


0,1 – 0,76
(г/оп)
3,4 – 3,8
(г/оп)


4,4 – 5,9
(г/оп)

4,7 – 5,7
(г/оп)


5,8 – 7,0
(г/оп)

4,1 – 5
(г/оп)
Пълноценен белтък 0 – 6м


6 – 12м


над 12м

9,19 (г/ден)


12,3ж – 13,4м
(г/ден)


13,6ж – 14,4м
(г/ден)

0,57 – 1,57
(г/оп)
1,7 – 3,8
(г/оп)


2,4 – 3,9
(г/оп)

3,8 – 7,4
(г/оп)


6,3 – 7,9
(г/оп)

4,1 – 7
(г/оп)