Сертификати

Фирма Ганчев произвежда храни за кърмачета, а тези продукти са особено чувствителни на тема качество. Здравето на децата е много по-крехко от това на възрастните, поради което налага постоянен контрол на хранителната продукция, произвеждана в нашите цехове.

За да гарантираме безкомпромисно качество и да сме в състояние да представим надеждни референции пред нашите клиенти, ние се сертифицираме поетапно по всички възлови за хранителната промишленост стандарти.

От 2005 година в Завода за производство на детски храни – град Асеновград, който е собственост на „Ганчев“ ЕООД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните, съгласно ISO 9001 и НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), съгласно Codex Alimentarius.

Към днешна дата Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните на дружеството , с обхват „Производство и търговия с детски храни, сокове и нектари“ е сертифицирана международните стандарти ISO 9001:2015  „Системи за управление на качеството. Изисквания.“  и глобалната схема FSSC 22000 (ISO 22000 „Системи за управление безопасността на хранителните продукти, изисквания към всяка организация в хранителната верига.“ и ISO / TS 22 002-1:2011 Техническата спецификация „Програми предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1 – Производство на хранителни продукти“.)