Производствена база

„ЗАВОДЪТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕТСКИ ХРАНИ“ – град Асеновград, собственост на фирма „ГАНЧЕВ” разполага със съвременна производствена база, оборудвана с  високотехнологични линии. Те са специално проектирани от водещи световни производители, конкретно за нашите специфични изисквания. Двете особено чувствителни фази на стерилизация и пълнене, характеризиращи оптималната термична обработка на цялостния производствен процес, са напълно гарантирани от затворената стерилна среда.

Основната  част от оборудването на фирмата е закупено през последните години и общото му състояние е добро и е съобразено със съвременните световни тенденции. Монтирана е технологична линия за производство на пастьоризирани и стерилизирани детски храни. Използването на съвременна техника и висококачествени суровини осигурява получаването на храна с висока биологична стойност със значително съхранение на витаминното съдържание.

Заводът разполага с автоклави, буферни съдове и пастьоризиращи инсталации, машина за рентгенова инспекционна и машина автоматично етикетиране, както и всички останали машини, необходими за гарантирането на затворен производствен цикъл.

Инсталацията ни за производство на плодови пюрета е напълно автоматизирана и включва съвкупност от буферни съдове и пастьоризиращи съоръжения. Тя е контролирана от специална компютърна програма, позволяваща прецизно дозиране на постъпващите хранителни съставки. Тази инсталация е един от основните компоненти в целия ни производствен мцикъл.

Машината за рязане, раздробяване на пресни плодове и зеленчуци „Technochen“, е поточна линия, която стартира производствения процес. Машината за смесване, загряване и емулгиране на немската фирма „Stephan” съчетава от своя страна най-новите технологични тенденции и разработки в областта на машиностроенето. Тя е изградена изцяло от висококачествена неръждаема стомана и отговаря на всички световни хигиенни и продуктивни изисквания. За качестватна на тази машина свидетелства и фактът, че освен в производството на хранителни продукти, тя намира приложение и в химикофармацевтичната промишленост.

С помощта на Рентгеновата машина за сканиране на продукцията „Raytec”, автоматично се сканират готовите опаковки за: чужди тела в готовия продукт (стъкло и метал), зададено ниво на съдържанието в опаковката, състояние на опаковката (бурканче с неправилни форми, тънкостенност, правилно положение на етикет и др.) Машината е свързана с интернет, което гарантира правилната калибрация и параметри, съгласувайки всички настройки с производителя.

По време на целия производствен процес се извършва постоянен и ефективен контрол на качеството, от входящите суровини и материали, през текущ контрол и мониторинг до крайния контрол на готовата продукция.