Производствена база

„Ганчев” разполага с изключително съвременна производствена база, оборудвана с  високотехнологична линия за асептично производство, съставена от последно поколение машини. Те са специално проектирани от водещи световни производители, конкретно за нашите специфични изисквания. Двете особено чувствителни фази на стерилизация и пълнене, характеризиращи оптималната термична обработка на цялостния асептичен процес, са напълно гарантирани от затворената стерилна среда.

„Ганчев” разполага с автоклави, буферни съдове и пастьоризиращи инсталации, машина за асептично пълнене и автоматично етикетиране, рентгенова инспекционна система и всички останали машини, необходими за гарантирането на затворен производствен цикъл.

Инсталацията ни за производство на плодови пюрета е напълно автоматизирана и включва съвкупност от буферни съдове и пастьоризиращи съоръжения. Тя бива контролирана от специална компютърна програма, позволяваща прецизно дозиране на постъпващите хранителни съставки. Тази инсталация е един от основните компоненти в целия ни производствен модел.

Поради наложителната необходимост от постоянен и ефективен контрол на качеството, „Ганчев” разполага и със свръхмодерна рентгенова машина за сканиране на продукцията „Raytec”.

С нейна помощ автоматично се сканират готовите опаковки за:- чужди тела в продукта (стъкло и метал)- зададено ниво на съдържанието в опаковката- състояние на опаковката (бурканче с неправилни форми, тънкостенност, правилно положение на етикет и др.) Машината е свързана с интернет, което гарантира правилната калибрация и параметри, съгласувайки всички настройки с производителя „Raytec”.

Машината за рязане, раздробяване, смесване, загряване и емулгиране на немската фирма „Stephan” съчетава от своя страна най-новите технологични тенденции и разработки в областта на машиностроенето. Тя е изградена изцяло от висококачествена неръждаема стомана и отговаря на всички световни хигиенни и продуктивни изисквания. За качестватна на тази машина свидетелства и фактът, че освен в производството на хранителни продукти, тя намира приложение и в химикофармацевтичната промишленост.

Основната  част от оборудването на фирмата е закупено през последните години и общото му състояние е добро и е съобразено със съвременните световни тенденции. Монтирана е технологична линия за производство на пастьоризирани и стерилизирани детски храни. Използването на най-съвременна техника и висококачествени суровини осигурява получаването на храна с висока биологична стойност със значително съхранение на витаминното съдържание.