Сертификати

Фирма ГАНЧЕВ ЕООД произвежда храни за малки деца и кърмачета, а тези продукти са особено чувствителни по отношение на качеството и безопасността. Ние осъзнаваме, че здравето на децата е много по-крехко от това на възрастните, което налага да осъществяваме не само постоянен контрол, но контрол с повишено внимание върху хранителната продукция, произвеждана в нашето предприятие.

За да гарантираме безкомпромисно качество и безопасност на нашите продукти, както за да сме в състояние да представим надеждни референции пред нашите клиенти, в нашето предприятие е внедрена и сертифицирана система за хранителна безопасност НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point). Взети са предвид и изискванията на Закона за храните (ДВ бр. 90/15.10.1999г.) и Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, както и препоръките на FAO/WHO Codex Alimentarius “ Recommended International Code of Practice - General Principles of Food Hygiene”, CAC/RCP 1-1969.
Дружеството притежава Сертификат за съответствие на Интегрираната система за управление на качеството и безопасността, съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания.“ и глобалната схема FSSC 22000, включително EN ISO 22000:2005 „Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.“ и СД ISO / TS 22002-1: 2009– „Програми – предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1: Производство на хранителни продукти“.