Препоръки за рационално и здравословно хранене

 

В национален план, чрез съответните закони, водещи експерти определят физиологичните норми за хранене, които имат за цел удовлетворяване на физиологичните потребности, постигане на нормален растеж и развитие и създаване на предпоставки за дълготрайно добро здраве на всяка възрастова група.

Средни потребности на кърмачета и малки деца:

 

ПАРАМЕТЪР Възраст
Стойност препоръчана от МЗ

плодови пюрета зеленчукови пюрета месо- зеленчукови пюрета млечни каши / десерти
Средни енергийни потребности на кърмачета

0 - 6м
6 - 12м


над 12м


570 (ккал/ден)
652ж - 723м
(ккал/ден)
846ж - 917м
(ккал/ден)
79 - 133
(ккал-оп)


97 - 125,4
(ккал-оп)136,4 - 147,4
(ккал-оп)108 - 150
(ккал-оп)154 - 176
(ккал-оп)

116 - 205
(ккал-оп)
Въглехидрати

0 - 6м
6 - 12м


над 12м


60 (г/ден)
95 (г/ден)


130 (г/ден)
18,5 - 34
(г/оп)


13,3 - 20,9
(г/оп)17,6 - 21,3
(г/оп)11,4 - 19
(г/оп)17,6 - 27,5
(г/оп)

17,8 - 36,5
(г/оп)
Мазнини

0 - 6м
6 - 12м


над 12м


31 (г/ден)
30 (г/ден)


0,1 - 0,76
(г/оп)


3,4 - 3,8
(г/оп)4,4 - 5,9
(г/оп)4,7 - 5,7
(г/оп)5,8 - 7,0
(г/оп)

4,1 - 5
(г/оп)
Пълноценен белтък

0 - 6м
6 - 12м


над 12м


9,19 (г/ден)
12,3ж - 13,4м
(г/ден)
13,6ж - 14,4м
(г/ден)
0,57 - 1,57
(г/оп)


1,7 - 3,8
(г/оп)2,4 - 3,9
(г/оп)3,8 - 7,4
(г/оп)6,3 - 7,9
(г/оп)

4,1 - 7
(г/оп)