Благоевград

гр.Благоевград, Еленово ул, Георги Андрейчин 8 вх, Б

работно време: Понеделник - Петък 09:30- 18:30

Събота -  10:00- 16:00 Неделя - Почивен ден гр.Благоевград, ул.Страцин №3

работно време: Понеделник - Петък 09:30- 18:30

   Събота -      10:00- 16:00  Неделя - Почивен ден